รายละเอียด

 1. ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นสามารถเก็บ lv mer. Christine ถึง lv 120 (ตั้งแต่ 120 ขึ้นไป)  จะได้สิทธิ์บันทึกชื่อไว้ในทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) 50 อันดับ

 2. ให้ผู้เล่นทำการเก็บภาพ screenshot หน้าจอที่เห็นชื่อตัวละครหลัก เห็นภาพของ Christine ที่มี Lv ถึง 120 อย่างชัดเจน ตามภาพตัวอย่างนี้

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย


 3. นำภาพทีได้ไป upload ตามที่ฝากรูปต่างๆ จากนั้นนำลิงค์มาโพสท์ขึ้นเป็นภาพในกระทู้ “Sheriff 50 Entries Hall of Fame” ที่ทางทีมงานเป็นผู้ตั้ง ในหมวด [Promotion & Event] ใน Webboard (BBS) ของเกม AT พร้อมกับชื่อตัวละครและ server ที่เล่น

 4. ในกระทู้ดังกล่าวให้ทำการโพสท์ได้แต่ภาพ screenshot ตามเงื่อนไขกติกา และชื่อของตัวละคร และ server ที่เล่นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการโพสท์เนื้อหาอื่นใดทั้งสิ้น

 5. หากทีมงานตรวจพบว่าภาพที่นำมาลงเกิดจากการตัดต่อ เป็นการปลอมแปลงใดๆ หรือมีเจตนาที่จะทุจริต รับรางวัลซ้ำซ้อน ทีมงานจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมผู้นั้น และอาจดำเนินมาตรการการลงโทษตามความเหมาะสม

 6. กิจกรรมจะสิ้นสุดเมื่อหมดช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือมีผู้โพสท์ครบ 50 คนแล้ว

 7. 1 ID สามารถเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้ หากสามารถปั้น Christine ให้มี Lv ถึง 120 ได้อีกจากตัวละครอื่นๆ ใน ID เดียวกัน ก็สามารถส่งเข้าทำเนียบเกียรติยศเพื่อรับรางวัลอีกได้

 8. ตัวละครที่ได้ลงรายชื่อไปแล้ว ไม่สามารถบันทึกชื่อเพื่อรับรางวัลซ้ำได้อีก แม้จะลบตัว Christine ทิ้งแล้วปั้นตัวใหม่ขึ้นมาก็ไม่สามารถรับได้อีกในตัวละครเดียวกัน

 9. ทางทีมงานจะส่งมอบของรางวัล [+4 Officer's Shotgun] ให้ภายใน 20 วันทำการ หลังสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว โดยสามารถรับได้ทางช่องทาง mailbox ของตัวละครที่ลงรายชื่อ

 10. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ทำผิดกติกา หรือลงภาพ screenshot ที่ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน ออกจากการรับรางวัล รายละเอียดของรางวัล+4 Officer's Shotgun (แลกเปลี่ยนได้)


 หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
                ล่วงหน้า