กลับหน้าหลักกิจกรรมและโปรโมชั่น

เงื่อนไข

ระยะเวลาการใช้งาน ItemCode

April - True Money 500

1ID/ไม่จำกัด 1 เม.ย. 56 - 6 พ.ค. 56
April - True Money 1,000 1ID/1 ครั้ง 1 เม.ย. 56 - 6 พ.ค. 56
April - @Cash Plus 2,000 1ID/ไม่จำกัด 1 เม.ย. 56 - 6 พ.ค. 56
May - One-2-Call! 300 1ID/ไม่จำกัด 2 พ.ค. 56 - 7 มิ.ย. 56
May - One-2-Call! 500 1ID/ไม่จำกัด 2 พ.ค. 56 - 7 มิ.ย. 56
May - @Cash Plus 2,000 1ID/ไม่จำกัด 2 พ.ค. 56 - 7 มิ.ย. 56